Description

Hitno, prelazno ili trajno skrovište/smještaj koji se nalazi na tajnoj lokaciji kao odgovor na kritične situacije, često povezane sa nasiljem u porodici.