Description

nödboende, övergångsboende eller permanent boende vars belägenhet är konfidentiell och som används för kritiska situationer, oftast i samband med våld i hemmet