Description

núdzový, prechodný alebo trvalý prístrešok/bývanie, ktoré je dôverne umiestnené tak, aby dokázalo reagovať na kritické situácie, zvyčajne súvisiace s domácim násilím