Description

hitan, privremeni ili trajni smještaj u instituciji/skloništu na povjerljivoj lokaciji kao odgovor na kritične situacije, obično povezane s obiteljskim nasiljem