Description

visi uzdevumi, kas saistīti ar atbalsta un palīdzības sniegšanu esošajam un turpmākajam darbaspēkam - tiem, kuri veic vai veiks produktīvu darbu, cita starpā ietverot dzemdības un bērnu audzināšanu