Description

förfaranden för att avbryta en graviditet som utförs antingen av personer som saknar nödvändiga kunskaper eller i en miljö som saknar grundläggande medicinska och standardmässiga sanitära förutsättningar, eller båda

Additional notes and information

Även om definitionen tycks vara kopplad till proceduren kännetecknas en osäker abort av olämpliga omständigheter både före, under eller efter en abort.
I länder där abort är olagligt, mycket begränsad tillgång i lagstiftningen och/eller inte tillgängligt har kvinnor få andra möjligheter än att genomgå en osäker abort, vilket utsätter dem för förhöjd risk för dödlighet eller sjuklighet.