Description

Процедури по прекратяване на бременността, извършвани или от лица, които не притежават необходимите умения, или в среда, в която няма основните медицински и стандартни санитарни условия, или и двете.

Additional notes and information

Макар че определението изглежда свързано с процеса, характеристиките на небезопасен абор са свързани с обстоятелствата преди, по време или след аборта. В държавите, където абортът е незаконен, законово ограничен в значителна степен и/или няма достъп до такъв, жените нямат друг избор, освен да прибегнат до небезопасен аборт, който ги излага на повишен риск от смъртност или заболеваемост.