Description

procedurat për ndërprerjen e një shtatëzanie të kryer ose nga persona që nuk kanë aftësitë e nevojshme ose në një mjedis që nuk ka kushtet themelore mjekësore dhe standarde sanitare, ose të dyja sëbashku

Additional notes and information

Ndërsa përkufizimi duket të jetë i lidhur me procesin, karakteristikat e një dështim të pasigurt prekin rrethana të papërshtatshme para, gjatë ose pas një dështimi. Në vendet ku dështimi është i paligjshëm, ligjërisht i kufizuar shumë dhe / ose i padisponueshëm, gratë nuk kanë zgjedhje tjetër përveç se të përdorin dështim të pasigurt, gjë që i ekspozon ato ndaj një rreziku në rritje të vdekshmërisë ose sëmundshmërisë.