Description

Raskauden keskeyttämiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka suorittaa henkilö, jolla ei ole tarvittavaa osaamista, ja/tai ne suoritetaan ympäristössä, jossa ei ole lääketieteellisiä ja hygieenisiä perusedellytyksiä

Additional notes and information

Vaikka määritelmä näyttää liittyvän prosessiin, vaarallisissa oloissa tehdyn abortin piirteisiin voivat myös kuulua epäasianmukaiset olosuhteet ennen aborttia, sen aikana ja sen jälkeen. Maissa, joissa abortti on laiton, oikeudellisesti erittäin rajattu ja/tai ei saatavissa, naisilla ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin turvautua vaarallisissa oloissa tehtävään aborttiin, joka lisää heidän riskiään kuolla tai sairastua.