Description

Поступци за прекид трудноће које обављају особе које немају потребне вештине или у окружењу без основних медицинских и стандардних санитарних услова, или обоје. Иако се чини да је дефиниција повезана са процесом, карактеристике небезбедног побачаја дотичу се неприкладних околности пре, током или након прекида трудноће.

Additional notes and information

У земљама у којима је абортус илегалан, законски високо ограничен и/или недоступан, жене немају другог избора него да прибегну небезбедном абортусу, који их излаже повећаном ризику од смртности или морбидитета.