Description

procedures voor de beëindiging van een zwangerschap die ofwel worden uitgevoerd door personen die hiervoor niet de vereiste vaardigheden bezitten, ofwel in een omgeving die niet voldoet aan de fundamentele medische en standaard hygiënische voorwaarden, of beide

Additional notes and information

Hoewel de definitie betrekking heeft op het proces, hebben de kenmerken van een onveilige abortus betrekking op ontoereikende omstandigheden voor, tijdens of na een abortus. In landen waar abortus illegaal, slecht zeer beperkt wettelijk is toegestaan en/of niet beschikbaar is, hebben vrouwen weinig alternatieven dan zich te onderwerpen aan onveilige abortus. Hierdoor worden zij blootgesteld aan een hoger risico van overleiden of complicaties.