Description

proċeduri biex ittemm tqala li jitwettqu jew minn persuni li m’għandhomx il-ħiliet neċessarji jew f’ambjent nieqes mill-kundizzjonijiet sanitarji mediċi u standard, jew it-tnejn li huma

Additional notes and information

Għalkemm id-definizzjoni tidher li hi marbuta mal-proċess, il-karatteristiċi ta' abort perikoluż imissu ma' ċirkustanzi mhux xierqa qabel, matul jew wara l-abort. F'pajjiżi fejn l-abort huwa illegali, legalment restrittiv ħafna u/jew mhux disponibbli, in-nisa m'għandhomx għażla ħlief li jagħmlu abort perikoluż, li jesponihom għal riskji akbar ta' mortalita' u morbidita'.