Description

grūtniecības pārtraukšanas procedūras, kuras veic personas, kam trūkst nepieciešamo zināšanu, un/vai vidē, kur trūkst pamata medicīniskie un standarta sanitārie apstākļi

Additional notes and information

Lai gan definīcija ir saistīta ar procesu, nedroša aborta raksturiezīmes ir saistītas ar neatbilstošiem apstākļiem pirms aborta, tā laikā vai pēc tā. Valstīs, kurās aborts ir nelegāls, stingri ierobežots ar likumu un/vai nepieejams, sievietēm nav citu iespēju kā veikt nedrošu abortu, kas viņas pakļauj paaugstinātam mirstības vai slimību biežuma riskam.