Description

postupy na ukončenie tehotenstva vykonávané buď osobami, ktoré nemajú potrebné zručnosti, alebo v prostredí bez základných zdravotných a štandardných hygienických podmienok alebo obidvoch

Additional notes and information

Hoci sa zdá, že definícia súvisí so samotným procesom, charakteristiky neodborne vykonaného prerušenia tehotenstva sa týkajú neprimeraných okolností pred, počas alebo po umelom prerušení tehotenstva. V krajinách, kde je umelé prerušenie tehotenstva nezákonné, právne veľmi obmedzené a/alebo nedostupné, ženy nemajú inú možnosť ako podstúpiť neodborne vykonané umelé prerušenie tehotenstva, čo ich vystavuje zvýšenému riziku úmrtia alebo morbidity.