Description

postopki za prekinitev nosečnosti, ki jih bodisi izvede neusposobljena oseba bodisi potekajo v okolju, v katerem ni osnovnih medicinskih in standardiziranih sanitarnih razmer, bodisi oboje

Additional notes and information

Čeprav se zdi, da je opredelitev pojma povezana s postopkom, se značilnosti nevarnega splava nanašajo na neprimerne okoliščine pred splavom, med njim in po njem.
V državah, v katerih je splav nezakonit, dostop do njega pa zakonsko zelo omejen in/ali ni na voljo, imajo ženske le malo drugih možnosti, kot da se zatečejo k nevarnemu splavu, ki jih izpostavlja povečanemu tveganju smrtnosti ali obolevnosti.