Description

zákrok za účelem ukončení těhotenství provedený buď osobou bez potřebných dovedností, nebo v prostředí, ve kterém nejsou splněny základní lékařské a standardní hygienické podmínky, nebo obojí

Additional notes and information

Přestože definice se zdánlivě týká pouze provedení potratu, znaky neodborně provedeného potratu se projevují v nevhodných podmínkách před potratem, během něj či po něm. V zemích, kde je potrat nelegální, možnost jeho provedení je přísně omezena právními předpisy a/nebo je nedostupný, nemají ženy často jinou možnost, než se uchýlit k neodborně provedenému potratu, čímž jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí úmrtí či onemocnění.