Description

Raseduse katkestamise protseduuri viivad läbi inimesed, kellel puuduvad vajalikud oskused, ja/või see toimub keskkonnas, kus puuduvad sobivad tingimused meditsiiniliseks protseduuriks

Additional notes and information

Ohtliku abordi korral on oluline ka see, mis toimub enne aborti, abordi ajal ja pärast seda. Riikides, kus abort on ebaseaduslik või lubatud väga piiratud juhtudel ja/või kättesaamatu, pole naistel muud võimalust kui nõustuda ohtliku abordiga, mis toob kaasa haiguse- ja surmariski.