Description

Циљ који се односи на родну равноправност који захтева и увођење породичног и родитељског одсуства, план бриге о деци и старима и развијање радног окружења које олакшава усклађивање радног/професионалног, породичног и приватног живота жена и мушкараца. Видети такође: равнотежа између посла и породице; равнотежа између приватног и пословног живота

Additional notes and information

Усаглашавање породичног и приватног живота са послом посматра се као природна последица родне равноправности и средство за постизање родне равноправности не само у закону већ и у свакодневном животу.