Description

Podpora obetiam sexuálneho násilia môže mať formu krízového centra pre obete znásilnenia alebo referenčného centra pre obete sexuálneho násilia. Krízové centrá zvyčajne ponúkajú dlhodobú pomoc, napríklad osobné poradenstvo, podporné skupiny a kontakt s inými dostupnými službami. Podporujú tiež obete počas súdnych konaní tým, že poskytujú podporu pri obhajobe práv obetí a inú praktickú pomoc. Referenčné centrá sa špecializujú na okamžitú lekársku starostlivosť, dôsledné forenzné vyšetrenie a krízovú intervenciu.