Description

D’fhéadfadh tacaíocht d’íospartaigh an fhoréigin ghnéasaigh a bheith i bhfoirm ionad géarchéime éignithe nó ionad atreoraithe foréigin ghnéasaigh.De ghnáth cuireann ionaid ghéarcheime éignithe cabhair fhadtéarmach ar fáil mar chomhairleoireacht duine-le- duine, grúpaí tacaíochta agus teagmháil le seirbhísí eile. Tacaíonn said freisin le híospartaigh le linn imeachtaí cúirte trí abhcóideacht ó bhean go bean a sholáthar agus cabhair phraiticiúil eile. Is féidir le hionaid atreoraithe foréigin ghnéasaigh speisialtóireacht a dhéanamh ar chúram leighis láithreach, ar chleachtas fóiréinseach ardchaighdeáin agus ar idirghabháil géarchéime