Description

Støtte til ofre for seksuel vold kan have form af et voldtægtskrisecenter, et henvisningscenter for voldtægtsofre eller ofre for seksuel vold. Voldtægtskrisecentre tilbyder typisk langtidshjælp, såsom ansigt til ansigt rådgivning, støttegrupper og kontakt med andre tjenester. De kan også støtte ofre under retssager ved at yde advokatbistand og anden praktisk hjælp. Henvisningscentre for voldtægtsofre eller ofre for seksuel vold kan specialisere sig i øjeblikkelig medicinsk behandling, retsmedicin af høj kvalitet og kriseintervention.