Description

Напад који може варирати од претњи насиљем и повреде до емоционалног злостављања. Видети такође: жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Емоционално злостављање је тактика контроле заснована на широком спектру вербалних напада, понижења или афективног занемаривања, по узору на присилно понашање према жени жртви. Изолација жртве од стране починитеља и употреба деце за контролу или кажњавање жртве (тј. физички или сексуални напад на децу или присиљавање да сведоче о злостављању према мајци) такође су примери психолошког насиља.