Description

zloraba, ki lahko zajema vse od groženj z nasiljem in poškodovanjem do čustvene zlorabe in nadzora, ki temelji na najrazličnejših verbalnih napadih, poniževanju ali čustvenem zanemarjanju po vzorcu vedenja do ženske žrtve, ki vključuje nadzor in prisilo.

Additional notes and information

Kot primer psihološkega nasilja se šteje tudi storilčevo osamitev žrtve in njegovo uporabo otrok za nadzor in kaznovanje žrtve (npr. psihološki ali spolni napad na otroke ali siljenje, da so priča zlorabi svoje matere).