Description

overgreb, der kan variere fra trusler om vold og skade til følelsesmæssigt overgreb og kontrol baseret på en bred vifte af verbale angreb, ydmygelser eller følelsesmæssig forsømmelse, efter et mønster af tvangsadfærd mod det kvindelige offer

Additional notes and information

Gerningsmandens isolering af offeret og brugen af børn til at kontrollere eller straffe ofret (dvs. fysisk eller seksuelt angreb på børnene eller tvinge dem til at overvære overgrebet på deres mor) er også eksempler på psykisk vold.