Description

Napad koji može varirati od prijetnji nasiljem i povrede do emocionalnog zlostavljanja.

Additional notes and information

Emocionalno zlostavljanje je taktika kontrole zasnovana na širokom spektru verbalnih napada, poniženja ili afektivnog zanemarivanja, po uzoru na prisilno ponašanje prema ženi žrtvi. Izolacija žrtve od strane počinilaca i upotreba djece za kontrolu ili kažnjavanje žrtve (tj. fizički ili seksualni napad na djecu ili prisiljavanje da svjedoče o zlostavljanju prema majci) također su primjeri psihološkog nasilja.