Description

övergrepp som kan variera från företeelser som hot om våld och skada till känslomässigt övergrepp och emotionell kontroll och komma till uttryck på en rad olika sätt såsom verbala angrepp, förödmjukelser eller känslomässig försummelse, som följer ett beteendemönster med tvång gentemot ett kvinnligt offer

Additional notes and information

Förövarens isolering av offret och användandet av barn för att kontrollera eller straffa offret (dvs. fysiskt eller sexuellt angrepp på barnen eller att tvinga dem att bevittna hur mamman utsätts för misshandel) är också exempel på psykologiskt våld.