Description

agresja przyjmująca różne formy od gróźb związanych z przemocą i krzywd po znęcanie się emocjonalne i kontrolowanie w postaci rozmaitych ataków werbalnych, upokorzeń lub zaniedbania emocjonalnego, oparta na wywieraniu przymusu na kobiecie będącej ofiarą

Additional notes and information

Izolacja ofiary przez sprawcę oraz wykorzystanie dzieci do kontrolowania i ukarania ofiary (np. napaść fizyczna lub seksualna na dzieci lub zmuszanie ich do bycia świadkami agresji wobec ich matki) także są przykładami agresji psychologicznej.