Description

attakk li jista’ jvarja minn theddid ta’ vjolenza u ħsara għal abbuż emozzjonali u kontroll abbażi ta’ varjetà wiesgħa ta’ attakki verbali, umiljazzjonijiet jew negliġenza affettiva, wara xejra ta’ mġiba koerċittiva lejn il-vittma mara

Additional notes and information

L-iżolament tal-vittma mill-awtur u l-użu tat-tfal biex il-vittma tiġi kkontrollata jew ikkastigata (jiġifieri attakk fiżiku jew sesswali fuq it-tfal, jew tisfurzahom jaraw abbuż kontra ommhom) huma wkoll eżempji ta’ vjolenza psikoloġika.