Description

ātrs tiesiskās aizsardzības līdzeklis, lai personas, kurām draud jebkāda veida vardarbība, aizsargātu, aizliedzot, ierobežojot vai nosakot konkrētu vainīgā uzvedību