Description

rīcība, kuras mērķis ir veicināt noteiktas cilvēku kategorijas locekļu - šajā konkrētajā gadījumā sieviešu - piekļuvi viņiem garantētajām tiesībām tādā pašā mērā, kā citu kategoriju locekļiem - šajā gadījumā vīriešiem