Description

statutul femeii în societățile patriarhale, aşa cum este explorat de Simone de Beauvoir în „Al doilea sex”, în care femeile sunt definite și diferențiate prin raportare la bărbați ca norme; sunt neesențiale (Celelalt), în opoziție cu esențialul (Bărbatul ca Subiect, Absolutul, Singurul)

Additional notes and information

În această relație nu există o reciprocitate echilibrată