Description

postavenie žien v patriarchálnych spoločnostiach, ako to Simone de Beauvoirová odhaľuje vo svojom diele Druhé pohlavie, kde sú ženy definované a diferencované vo vzťahu k mužom, na základe čoho sa vytvárajú normy; sú nepodstatné (Druhé) proti podstatnému (On je Subjekt, on je Absolútno, Ona je to Druhé)

Additional notes and information

V tomto vzťahu neexistuje žiadna vyvážená reciprocita.