Description

kvinnors status i patriarkala samhällen, som utforskats i Simone de Beauvoirs Det andra könet, där kvinnor definieras och differentieras i förhållande till män; de är oväsentliga (det andra), i motsats till det väsentliga (en man som subjektet, det absoluta, den förste)

Additional notes and information

I det här förhållandet finns ingen balanserad reciprocitet.