Description

de status van vrouwen in patriarchale samenlevingen, zoals verkend in Le deuxième sexe van Simone de Beauvoir, waarin vrouwen worden gedefinieerd en gedifferentieerd ten opzichte van mannen, die de norm zijn; zij zijn niet essentieel (het andere), in tegenstelling tot de essentiële (een man als het subject, hetabsolute)

Additional notes and information

Er is in deze relatie geen evenwichtige wederkerigheid.