Description

kvinders status i patriarkalske samfund, som behandlet i Simone de Beauvoirs "Det andet køn", hvor kvinder defineres og differentieres i forhold til mænd, hvorved der fastlægges normer. De er mindre betydningsfulde (den anden), i modsætning til den mest betydnigsfulde (en mand som subjektet, den absolutte, den eneste)

Additional notes and information

I denne relation er der ingen balanceret gensidighed.