Description

Појам „други род” описује статус жена у патријархалним друштвима, као што је Симон де Бовоар истраживала у Другом полу. Жене су дефинисане и диференциране у односу на мушкарце, што представља норму; оне су небитне (Друге), у супротности са битним (мушкарац као субјект, апсолут, једини). С тим у вези не постоји (уравнотежена) узајамност.