Description

status žensk v patriarhalnih družbah, kakor ga je raziskovala Simone de Beauvoir v delu Drugi spol. Ta status jih opredeljuje kot drugačne v razmerju do moških, ki tvorijo normo, glede na katero so ženske nebistveno (Drugo) v nasprotju z bistvenim (Moškim kot Subjektom, Absolutnim, Istim)

Additional notes and information

V tem razmerju ni simetrične recipročnosti.