Description

a nők státusza patriarchális társadalmakban, amint azt Simone de Beauvoir „A második nem” című művében vizsgálta, amely szerint a nőket a férfiakhoz viszonyítva szokás meghatározni és jellemezni, normákat kialakítva; a lényegeshez (a Férfihoz mint a Szubjektumhoz és az Abszolútumhoz) képest a nő lényegtelen (a Másik)

Additional notes and information

Ebben a viszonyban nincs kiegyensúlyozott kölcsönösség.