Description

status žene u patrijarhalnim društvima, koji je Simone de Beauvoir ispitivala u svojoj knjizi Drugi spol, gdje je žena definirana kao različita od muškarca koji predstavlja normu; one su nebitne (drugo), kao protuteža bitnom (muškarac kao subjekt, apsolutan i jedinstven)

Additional notes and information

U tom odnosu nema uravnoteženog reciprociteta.