Description

Sellaisten osa-aikatyön soveltamisalaa ja käyttöä koskevien sääntöjen käyttöönotto, joilla pyritään ehkäisemään kaikenlainen osa-aikatyöntekijöiden syrjintä, parantamaan osa-aikatyön laatua ja helpottamaan osa-aikatyön kehittämistä yhtenä vaihtoehtona