Description

Увођење правила која регулишу обим и коришћење скраћеног радног времена, ради превенције свих облика дискриминације над привременим радницама и радницима, чиме се унапређује квалитет рада са непуним радним временом и промовише рад са непуним радним временом као избор.