Description

wprowadzenie zasad rządzących zakresem i stosowaniem pracy w niepełnym wymiarze godzin, mające zapobiec wszelkiej formie dyskryminacji względem pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, ulepszyć jakość pracy w niepełnym wymiarze czasu i ułatwić rozwój pracy w niepełnym wymiarze czasu jako wybór