Description

zavedení pravidel, jimiž se řídí rozsah a využití práce na částečný úvazek a jejichž cílem je předcházet všem formám diskriminace pracovníků a pracovnic na částečný úvazek, zlepšit kvalitu práce na částečný úvazek a usnadnit rozvoj práce na částečný úvazek jakožto možné volby