Description

introducerea de reguli care să reglementeze întinderea și utilizarea muncii cu normă redusă, care urmăresc împiedicarea oricărei forme de discriminare a lucrătorilor cu normă redusă, îmbunătățind astfel calitatea muncii cu normă redusă și facilitând dezvoltarea muncii cu normă redusă ca opțiune