Description

indførelse af regler for omfang og anvendelse af deltidsarbejde med henblik på at forhindre enhver form for diskriminering af deltidsarbejdere, højne kvaliteten af deltidsarbejdet og fremme udviklingen af deltidsarbejde som en valgmulighed