Description

.

Additional notes and information

V običajnem jeziku se ta izraz pogosto uporablja za označevanje pozitivnih ukrepov ali pozitivnega ukrepanja. Vendar je potrebno poudariti, da izraz 'pozitivna diskriminacija' tehnično nima smisla. Skladno z danes splošno prakso rabe izraza 'diskriminacija' izključno za označevanje ‘samovoljnega’, ‘neupravičenega’ ali ‘nezakonitega razlikovanja’ gre pri izrazu ‘pozitivna diskriminacija’ za protislovna pojma: bodisi da je zadevno razlikovanje upravičeno in zakonito (ker ni samovoljno) in torej ne gre za ‘diskriminacijo’ bodisi je zadevno razlikovanje neupravičeno ali nezakonito (ker je samovoljno), zato ga ne bi smeli označiti kot ‘pozitivnega’. Zato so priporočljivi izrazi pozitivno ukrepanje, pozitivni ukrepi in zagotavljanje enakopravnosti.