Description

 

See: positive action; positive measures.

Additional notes and information

I vardagligt språk används begreppet ofta i bemärkelsen aktiva åtgärder eller positiva åtgärder. Det är emellertid viktigt att poängtera att innebörden av begreppet ”positiv diskriminering”, i Sverige kallad ”positiv särbehandling” ur en bemärkelse kan ses som ologisk. Detta om begreppet särbehandling ses som något negativt, kopplat till diskriminering, och som sådan ”godtycklig”, ”orättvis” eller” icke-legitim”. Begreppet positiv särbehandling är därmed motsägelsefullt, antingen är särbehandlingen motiverad och relevant och då utgör det ingen särbehandling (i bemärkelsen diskriminering) eller så utgör innebörden något som är orättvist och icke-relevant (och godtyckligt) då kan det inte ses som positivt. På engelska används med fördel begreppen positive action och positive measures and affirmative action (i Sverige används samlingsbegreppet aktiva åtgärder).