Description

У свакодневном језику овај термин се често користи за означавање позитивних мера или позитивних акција. Видети такође: позитивна акција; позитивне мере

Additional notes and information

Међутим, важно је нагласити да „позитивна дискриминацијаˮ технички нема смисла. У складу са садашњом општом праксом коришћења израза „дискриминацијаˮ искључиво за означавање „произвољнихˮ, „неправеднихˮ или „нелегитимних разликаˮ, израз „позитивна дискриминацијаˮ представља контрадикцију у терминима: или је предметна разлика оправдана и легитимна (јер није произвољна) и стога се не може назвати „дискриминацијомˮ, или је предметна разлика неоправдана или нелегитимна (јер је произвољна) и не би је требало означавати као „позитивнаˮ. Стога, пожељни су изрази позитивна акција, позитивне мере и мере афирмације.