Description

 

See: positive action; positive measures.

Additional notes and information

Tento pojem sa neodporúča. Skôr sa odporúča sa použiť pojem „pozitívne opatrenie“ alebo „pozitívne konanie“.