Description

Raksturo atbalsta pasākumus vai pozitīvās rīcības. Rāda jēdzienu pretrunu: vai diskriminācijas fakts tiek attaisnots un leģitimizēts (jo tas nav patvaļīgs), kādēļ to nevar saukt par ‘diskrimināciju’, vai arī nošķīrums netiek attaisnots vai leģitimizēts (jo tas ir patvaļīgs), kādēļ nevar tikt uzskatīts par ‘pozitīvo’.

Additional notes and information

Ieteicamie jēdzieni ir 'pozitīvā rīcība' (positive action un positive measures), kā arī pozitīvās rīcības pasākumi.